Tag: หนังสือ

ข้อดีของการอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังทุกวันก่อนนอน

หนังสือ

ปัจจุบันนี้ทุกชีวิตต่างต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ยิ่งหากมีลูกเกิดขึ้นภายในครอบครัวด้วยแล้ว ภาระด้านค่าใช้จ่ายย่อมเพิ่มสูงขึ้น แต่ว่าเงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กที่อยู่ภายในครอบครัวได้ เพราะเด็กยังไม่รู้คุณค่าว่าเงินมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเขาก็คือความรักความอบอุ่นที่ได้รับจากพ่อแม่ หลายครั้งที่เรามักได้ยินว่าการที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านที่ดีได้นั้น พ่อแม่ควรทำการอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนทุกวัน คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมการอ่านหนังสือให้เด็กฟังจึงสามารถช่วยเสริมพัฒนาการให้กับเด็กได้ วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันดังนี้

1.รับรู้ถึงความรักความใส่ใจ

            ช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ดังนั้นการหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูกสามารถทำได้ด้วยการอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟัง เพราะว่าในช่วงที่พ่อแม่ทำการอ่านหนังสือจะมีการพูดคุย หยอกล้อ ให้เด็กรู้สึกได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่มากขึ้น ทดแทนช่วงเวลาทั้งวันที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน เนื่องจากพ่อแม่ต้องออกไปทำงาน

2.เสริมสร้างจินตนาการ

            เนื้อหาของหนังสือที่นำมาอ่านให้ลูกฟังก่อนนอนควรจะมีเนื้อหาในแนวสร้างสรรค์ที่สามารถทำให้ลูกมีการสร้างภาพในสมองระหว่างการฟังไปด้วย เพราะบางครั้งในระหว่างที่มีการอ่านหนังสือให้ฟังอาจจะการพูดจาตอบโต้หรือถามความคิดเห็นของลูกในขณะที่ฟังด้วย ทำให้ลูกเกิดการวาดภาพในสมองเกิดขึ้นตามคำบรรยายที่ได้ฟังเรื่องราวของหนังสือ ซึ่งการสร้างภาพในสมองจะช่วยให้ลูกมีจินตนาการในอนาคต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้จากการคิดในสมองและลงมือทำเป็นการสร้างระบบการทำงานของสมองให้มีระเบียบและมีสมองมีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

 3.ช่วยพัฒนาสมองส่วนหน้า

            การอ่านหนังสือให้ลูกฟังจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการของสมอง โดยเฉพาะสมองส่วนหน้าที่จะมีการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น การที่สมองส่วนหน้ามีหน้าที่ในการควบคุมพฤติกรรม การแสดงออกทางอารมณ์ การจัดระเบียบให้เป็นแบบแผนและการแก้ไขปัญหา ดังนั้นหากทำการอ่านหนังสือให้ลูกฟังอย่างต่อเนื่องจะทำให้ลูกมีการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้น เป็นระเบียบและเชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้นและมีจิตนาการ

            การอ่านหนังสือให้ลูกฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น แต่เมื่อศึกษาดูแล้วจะพบว่าการอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนทุกวันตั้งแต่เกิดจะเป็นการกระตุ้นการพัฒนาสมองและระบบการสื่อสารของลูกได้เป็นอย่างดี ดังนั้นก่อนอนทุกคืนหาหนังสือสักเล่มมาอ่านให้ลูกฟังกันดีกว่า