E-Book หนังสือของคนยุคใหม่

E-Book

ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อได้มีความก้าวล้ำไปจนไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งความก้าวหน้าที่พัฒนาขึ้นมาก็เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการชีวิตของคนเราให้มีมากขึ้น เพราะยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลที่ทุกสิ่งอย่างได้ยกเข้ามาไว้บนโลกออนไลน์หมดแล้ว ไม่เว้นแม้แต่หนังสือที่ให้ความรู้ แต่เดิมหากต้องการอ่านหนังสือจะต้องอ่านจากหนังสือที่ทำการจัดพิมพ์บนกระดาษเท่านั้น ทว่าในยุคนี้ได้มีการพัฒนารูปแบบของหนังสือให้มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้น โดยการสร้าง E-book ขึ้นมาให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้อ่าน

            E-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเปิดอ่านผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ นับว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการอ่านหนังสือมากขึ้น เพราะว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถทำการอ่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือได้ โดยที่ไม่ต้องพกพาหนังสือที่เป็นเล่มซึ่งบางครั้งมีน้ำหนักมากหรือมีขนาดเล่มที่ใหญ่จึงทำให้พกพาไปไหนมาไหนลำบาก แต่สำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว เมื่อต้องการอ่านก็สามารถดาวน์โหลดและเปิดอ่านผ่านมือถือได้ทันที ด้วยรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและสะดวกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้จึงได้รับความนิยมจากผู้อ่านที่อยู่ในวัยรุ่นหรือวัยทำงานสูงมากเนื่อง เพราะคนในวัยนี้เป็นวัยที่ชอบความสะดวกและมีการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากกว่าคนที่อยู่ในวัยสูงอายุ ดังนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนารูปแบบของหนังสือให้เหมาะกับยุคสมัยได้เป็นอย่างดี เป็นการเพิ่มการอ่านหนังสือให้มากขึ้นในกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงาน เพราะหนังสือมีประโยชน์หลายด้าน เมื่อทำการอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละหนึ่งเล่มจะช่วยพัฒนาความรู้และความคิดให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น ดังนั้นสำหรับใครที่ต้องการอ่านหนังสือ แต่ไม่ชอบที่จะต้องพกพาหนังสือเล่มหนาเดินทางไปด้วยตลอดเวลาแล้ว การดาวน์โหลด E-book มาอ่านในช่วงเวลาที่ว่างก็ถือว่าเป็นการช่วยเสริมสร้างความรู้ให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี และการอ่าน E-book ยังเป็นการช่วยประหยัดอีกด้วย เนื่องจากราคาของ E-book ถูกกว่าราคาของหนังสือเล่มค่อนข้างมาก เพราะว่าต้นทุนในการผลิตหนังสือแบบนี้มีต้นทุนที่ถูกว่า ไม่มีค่าจัดพิมพ์ ไม่มีค่าเข้าเล่ม ไม่มีค่าวางจำหน่ายตามร้านจึงทำให้ราคาจำหน่ายมีราคาถูกกว่าหนังสือเล่ม

            ดังนั้นการพัฒนา E-Book ขึ้นมาจึงเป็นการส่งเสริมการอ่านให้เกิดได้ง่ายและมากขึ้นในกลุ่มคนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติ อย่างกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ดังนั้นหากท่านต้องการเสริมความรู้ พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ แล้ว การอ่าน E-Book ก็เหมือนกับการอ่านหนังสือทั่วไปที่หากเลือกอ่านแบบที่มีประโยชน์ก็จะส่งเสริมให้คุณมีความรู้พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองได้